Logistični kongres/ EUROLOG2020

30. september - 2. oktober 2020

NAPOVEDUJEMO!

Uspešnost podjetja je danes odvisna od zmožnosti hitrega in učinkovitega prilagajanja in odzivanja na pritiske konkurence in potrebe (pričakovanja) strank. Spremembe in agilnost pa največkrat povezujemo z digitalno transformacijo.

Pa je digitalna transformacija resnično digitalna?

Implementacija nove digitalne platforme bo digitalizirala procese izboljšala stroškovno učinkovitost in lahko povečala tudi prihodke. Vendar sama tehnična platforma sama po sebi ne more prinesti dolgoročne uspešnosti podjetja in pričakovanih ciljev. Potrebna je celovita, poslovna transformacija, preobrazba celotnih procesov, procesov upravljanja, sprememba strategije in sprememba miselnosti od vrhnjega managementa navzdol.

Zato vas tokrat vabimo k soustvarjanju najpomembnejšega kongresa s področja logistike – Logističnega kongresa, Oskrbovalne verige v znanosti in praksi / EUROLOG 2020, ki ga organizira Slovensko logistično združenje (SLZ) v sodelovanju z Evropskim logističnim združenjem (ELA), kar daje dogodku dodatno evropsko dimenzijo in dodaja blagovno zanamko EUROLOG.

Pri ustvarjanju dogodka bomo sodelovali tudi v ekipi Proeventa, ki se ponaša z organizacijo lastnih sejemskih prireditev (Otroški bazar, Festival za tretje življenjsko obdobje, sejem izobraževanja in poklicev Informativa …) ter kongresov in konferenc za naročnika – Kongres izvajalcev računovodskih storitev (za Zbornico računovodskih servisov pri GZS), BNI Adria podjetniško konferenco (za BNI Adria) in tokrat na novo še Logistični kongres – EUROLOG 2020 (za Slovensko logistično združenje).

Najboljše prakse. Mreženje in druženje. Odlična energija. Nove poslovne priložnosti.

Vse to in še več bo združevalo letošnji kongres!

Oglejte si  vabilo k sodelovanju!


Obiščite uradno stran dogodka:
http://logisticnikongres.si/

Pošljite povpraševanje